Transtsendentaalne meditatsioon on avanud uued mõõtmed

 

1. TM on avanud uue mõõtme mediteerimises . TM võimaldab otseselt ja reeglipäraselt kogeda seda täieliku rahu seisundit (puhast ehk transtsendentaalset teadvust, nimetatud ka samadhiks), mis on eesmärgiks kõikidele meditatsioonitraditsioonidele.

Enne TM-i arvati maailmas üldiselt, eriti Indias ja Kaug-Idas, et selle täieliku rahu seisundi kogemiseks tuleb kasutada keerulisi tehnikaid, on vaja pingutada, keskenduda ja end äärmiselt distsiplineerida.

Aju-uuringud on aga kinnitanud, et Maharishil oli õigus, kui ta 50 aastat tagasi ütles, et sellised tehnikad tegelikult takistavad meditatsiooni eesmärgi saavutamist. India ja Kaug-Ida meditatsioonide esindajad on hakanud seda mõistma alles viimasel aastakümnel. Näiteks on tuhanded budamungad seetõttu loobunud traditsioonilistest budistlikest meditatsioonidest ja hakanud kasutama TM-i.

Rohkem selle kohta

2. TM on avanud uue mõõtme vaimses arengus. Traditsiooonilistes vaimsetes pärimustes on seni arvatud, et eesmärgi saavutamiseks on vaja end äärmiselt distsiplineerida ja täielikult pühenduda vaimsele arengule (nagu seda teevad näiteks budamungad).

Aju-uuringud on kinnitanud, et Maharishil oli õigus, kui ta ütles, et vaimse arengu tegelik põhialus on puhta teadvuse reeglipärane kogemine. Aju-uuringud näitavad, et puhta teadvuse reeglipärane kogemine arendab ajutegevust selliselt, et TM-i ajal avalduv aju kõrgkorrastatud tööviis kandub üle hilisemasse tegevusesse. Seda tööviisi on seostatud kõrgema vaimse arengu tundemärkidega.

Rohkem selle kohta

3. TM on avanud uue mõõtme hariduses. Kooliharidussüsteemid on kõikjal maailmas tegelnud ühekülgselt teadmiste õpetamisega. Ka Eesti haridussüsteemis, kus on seatud eesmärgiks arendada õpilasi inimestena, ei ole usutud, et õpilasi saab arendada vaid hea eeskuju ja ilusate eesmärkide seadmisega. Ei ole usutud, et ditsipliini saab alal hoida ja vägivalda takistada vaid karmi korra kehtestamisega (ja isegi see ei ole andnud tulemusi).

TM-i silmapaistvad tulemused koolides kinnitavad Maharishi arvamust, et TM võib tõsta koolihariduse kõrgemele tasandile, arendades õpilast tervikuna, nii vaimselt kui intellektuaalselt. Sellega on seotud nii vägivalla kui kiusamise asendumine postiivse, rahuliku ja arendava õppekeskonnaga, juhul kui terve kool harrastab TM-i. Sellega on seotud ka õpilaste erakordselt head saavutused nii koolivõistlustes erineval aladel kui õppetasemete testides. See on põhjuseks, miks Suurbritannia haridusministeerium rahstab nüüd TM-i privaatkooli.

Rohkem selle kohta 1

Rohkem selle kohta 2

4. TM on avanud uue mõõtme haiguste ennetamises. Senini on ennetamine olnud suunatud elustiili ja toitumise muutmisele, selleks et vähendada stressi ja kehalise tasakaalu häireid, kuna on arvatud, et teisiti ei ole haiguste ennetamine võimalik.

Ulatuslikud tervisealased uuringud on kinnitanud, et Maharishil oli õigus, kui ta ütles, et TM-iga saab haigusi olulisel määral ennetada, sest see arendab inimese vaimset tasakaalu. Mitmed uuringud on näidanud, et TM vähendab stressitundlikkust, millega on seotud haigustuse vähenemine; see vähenemine on mitu korda suurem sellest, mida on võimalik saavutada tavaliste meetoditega. Seetõttu säästaks TM-i üldine kasutamine riigi eelarves väga suuri summasid.

Rohkem selle kohta

5. TM on avanud uue mõõtme haiguste ravimisel. Varem ei ole peetud võimalikuks ravida kroonilisi stressihaigusi vaid sümptomite summutasime abil, sest on arvatud, et stressikalduvus on isiksuse omadus, mida ei saa muuta.

Uuringutulemused ning kogemused praktikas kinnitavad Maharishi arvamust, et TM võib soodustada ravimatute haiguste ja häirete paranemist. Seda näitab näiteks ulatuslik veresoonkonnaalane uuring, mis näitab, et TM võib ravida kroonilist kõrget vererõhku ja ennetade selle komplikatsioone (ajurabandus, südameinfarkt). Seda näitab ka oluline PostTraumatiliseSündroomi paranemine ja teised uuringud.

Rohkem selle kohta1

Rohkem selle kohta 2

Rubriigid: A: Kõik postitused, Isiklik areng, Tervis, TM hariduses, sildid: , , , , , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.