Posttraumaatilise stressi häire paranes Transtsendentaalse Meditatsiooni abil

Uus uuringuaruanne teatab, et toimub kiire paranemine kuni sümptomivabale tasemele peale 30 päeva TM-i harrastamist ja see püsis uuringu lõppuni 135 päeva hiljem

Mõõdeti posttraumaatilse stress sümptomid 42 Kongo sõja põgenikute juures. Jagati võrdsete gruppidesse soo, psthafricanvanuse, ja sümptomite raskuse suhtes. Pool alustas TM-i ja teine moosustas kontrolligruppi. Kasutati “Post-Traumatic Stress Disorder Checklist (PCL)” uuringu alustamisel, 30-ndal ning 135-ndal päeval peale TM-i õpimist.

Kontrolli grupis leidus sümptomide kasvu tendents teise ja kolmanda mõõtmise puhul.

Teistpidi vähenesid TM-i grupi juures PCL punktid kõrgelt algtasemest, mis osutas rasked PostTraumatiliseStressiHäire (PSTH) sümptomid. kuni sümptomivaba tasemeni peale 30 päeva TM-i praktikat ja püsisid madalal tasemel peal 135 päeva.

“Meie nägime ette paranemist, aga mina ei ootanud nii suurt muutust”, ütles pea-autor kolonel Brian Rees, M.D. MPH. “Asaolu et saavutatud paranemine püsis peale 4 kuud viis järeldusele et TM võib olla väga väärt kasutada kes tahes juures kes põeb post-traumatilist stressi”

posttraumaticrefugees Reese

Diagramm ülal näitab PTSH sümptomid kolme mõõtmise puhul. Tavaliselt peetakse 11 punkti vähenmist kliiniliselt oluliseks – toob kaasa nähtavat paranemist. TM-i pratkika tõi aga kaasa kolmekordselt suuremat paranemist peale 30 päeva ja see püsis peale 135 päeva.

“Olin üllatanud näha kui kiiresti TM mõjutas PSTH sümptomid nende põgenikude juures, kellel polnud kodu, töö, ja väga vähe toetust ümbruskonnast” ütles kaas-autor Fred Travis Ph.D. Direktor, “Center for Brain, Consciousness, and Cognition at Maharishi University of Management.” “Need tulemused vihjavad et TM võib olla efektiivne antidoot kasvava PSTH sageduse vastu maailmas.”

PSTH toob kaasa et inimene on hüper-ärgas, magab halvasit, umbusklik teiste vastu, tal on mälu häired, raske teha otsusi ja viia neid läbi. Nii välised kui sisemised olukorrad raskendavad paranemist. Seega on PSTH sümptomid tõrkunud paranemist tavalise teraapia puhul.

TM on ilmselt võimeline ümber pöörata kahjut mida traumaatilised kogemused toovad kaasa.

Need tulemused replikeerivad samasugused tulemused  Vietnami sõja ja Iraaki/Afghanistaani sõja veteraanide juures.

Vietnami veteraanid juures leiti, peale 3 kuu TM-i praktikat, vähem ängistust, depressiooni, alkoholi kasutamist, PSTH sümptoome ja stressi tundelikust 18 veteraanide juures keda suvaliselt panti kontrolli ja eksperimendi gruppi. Kontrolli grupp sai psühoteraapiad, ja sellel polnud mõõdetavad efektid.

Iraagi ja Afghanistaanid veteraanide juures leiti samuti peale 3 kuu TM-i praktiat vähem hängistust, depressiooni, ja PSTH sümptoome.

Need uuringutulemused kinnitavad TM-i praktiga efektiivsust PSTH sümptomide vähenemiseks.

Vaadake südant liigutavat videot kuidas TM ühe nädala jooksul lõi silmapaistvat paranemist Kongo sõja põgeniku juures kes oli pidevas pinge, ängistuse ja depressiooni seisundis. TM-i kursus on puht tehnika õpetamine, ei toimu mingi teraapia ja või õpetuse esitamine – efekt on ainult praktika tulemus. Video siin.

Uuringut rahastas David Lynch Foundation.

Dr Jaan Suurküla kommentaar

Need tulemused on põhjus mispärast USA kaitseministeerium on otsustanud rahastada suurt uurimis projekti selle kohta, võimaliku otsuse aluseks et rahastada TM-i kasutamist kõikide PSTH häiret põdunud sõjaveteraanide juures (vaadake “Pentagon rahastab..“).

PTSH kiire parandav toime kinnitavab uuringud mitmest teistest lähtekohtadest mis näitavad, et TM-il on sügav harmoniseeriv ja ajutöö normaliseeriv efekt.

Samuti nagu PTSH mõjuvad, vähemate traumade mälud. See on põhjus mispärast paljudel inimestel vahest on samasugused, kuid vähem intensiivsed, stressi sümptomid, kaasarvatud unehäired, ängistused, depressioni tendentsid, ärritavus, halb meeleolu, ning peavalud, seedehäired, gastriidid jne.

On isegi levinud arvamus et sellised probleemid on “normaalsed”, aga see on õige ainult kui normaalne=tavaline. Tegelikult näitab see väärarvamus kui levinud on stressi mälud inimeste juures.  Ülalnimetatud sümptoomid selgesti ei ole “normaalsed” selles tähenduses et ei ole ühtivad hea tervisega.

Se tähendab, et TM on väga kasulik inimeste tervise parandamiseks selleks et jõuda tegelikult “normaalsele” tasemele milles inimesel on kõikumatu harmoonia, sügav vaimne tasakaal ja pidev heaolutunne mis põhineb täiuslikul tervisel. Arvan, et tavainimisel võib viimane kosta nagu liialdav reklaam, aga see seisund on tuntud psüholoogias, ja nimetatakse “eneseteoustus”. TM-i tegelik otstarbe on selle seisundi arendamine ja on rõõmustav, et teaduslikud uuringud on kinnitanud et TM on võimeline eemaldade selle arengu tõkked -traumamälud- ning sellega võimaldada kasvavat eneseteoustust.

__________________________________

Rohkem infot David Lynchi Foundationi Aafrika PTSH abi projekti kohta leiate siin: http://www.davidlynchfoundation.org/africa.

Rohkem infot TM-i kohta leiate siin:

Rubriigid: A: Kõik postitused, Tervis, Välismaalt, sildid: , , , , , , , , , , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.