Video näitab kuidas ajutöö muutub korrastatuks TM-i puhul

On varem avastatud, et ajutöö muudab rohkem kooskõlastatuks Transtsendentaalnse Meditatsiooni jooksul. Tänu uuele tehnoloogiale on nüüd kerge seda otseselt visualiseerida.

Sissejuhatavad selgitused video kohta

Selleks et saaksite hästi aru videot anname mõned seletused. Videos näidatake diagrammi mille ülemine rida esitab ajuvõnked (EEG) eesaju ajukoore vasakus pooles  ja keskmine rida eesaju paremas pooles (meie poolt märgitud punaste ellipsidega pildil allpool, mis on lõik videost).

ajuvõngetediagrcirclesSeda kõrgemad lainetused (amplituud), seda suurem on koherentsus – kooskõla – nende miljonite ajurakkude vahel mis asuvad ajuvõngeteregistreemis-elektroodi all. Kollane rõngas pildil allpool näitab ajukoore ala suurust mida ühe elektroodi registreerimine kattab. Kasutati üks elektrood vasakul ja üks paremal.

FRelectrodeareaDiagrammi alumine rida (vaadake ülal) näitab kooskõla (koherentsus) vasaku ja parema eesaju vahel. Näidatud joon on arvuti abil tehtud  koherentsuse analüüsi tulemus ja näitab pildil vahelduvat koherentsuse tasemet. Seda kõrgemal on joon, seda suuremal määral liiguvad ajuvõnked kooskõlas.

Enne TM-i alustamist oli koherentsus keskmiselt umbes 60%, mis on ebatavaliselt kõrge tase. Mitte-mediteerijatel nähtakse 20-40%.

Vaatame nüüd mis juhtub ajuvõngete kooskõlaga (koherentsusega) siis kui  alustatakse Transtsendentaalset meditatsiooni (TM-i).

Video

Ajuuria Dr Alarik Arenander seletab (subtiitrid eesti keeles) [2:11 min]:

Subtiitrsubtiitridide aktiveerimiseks on vaja klikkida teksti sümbolit menuus mis asub video alumises ääres kõige paremal. Punane rõngas pildil vasakul näitab kus seda leiate. See menuu on normaalselt varjatud ja ilmub siis kui liigutakse kursorit üle videot peale selle käivitamist.

Video kokkuvõte

Nägime et, koheselt peale TM-i alustamist tõusis koherentsus kahe aju poolede vahel kuni rohkem kui 90%, vaadake alumist ellipsi pildil allpool. Samal korral tõusis kohspealne koherentsus (ajuvõngete amplituud) olulisel määral koheselt, vaadake ülemist ellipsi.

coherencechange2Midagi sellist pole ajuuring leidnud teiste meditatsiooni tehnikate puhul.

Koherentsuse areng

Koherentsus tekkib juba algajal ja kasvab algusest peale. See toimub kõikede juures keda on mõõdetud. Paralleelselt sellega kasvab koherentsus ka tegevuses. Diagrammis allpool näitab alumine joon koherentsust tegevuses (standardiseeritud arvutitöö). Ülemine joon näitab, et koherentsus tõuseb päris kiiresti, paari kuu jooksul. See illustreerib asjaolu, mis mitmed uuringud on teatanud, et TM töötab efektiivselt algusest peale.

EEG-long-term-est

Koherentsus peegeldab ajutöö kvaliteedi

Koherentsust on seostatud suurema intelligentusega, loovusega, stressivaspanuga emotsionaalse tasakaaluga, parema mäluga ja kõrgema eetilise tasemega, vaadake diagrammi allpool.

eeg-koh-korrelatsioonid-eeDiagrammis esitatud faktorid võtavad kokku mitmete erinevate uuringute tulemused Transtsendentaalse Meditatsiooni kohta mis näidavad, et TM arendab ajutöö kasvava kvaliteedi ja harmoonia suunas. See on seotud kasvava EEG koherentsuseda, mis peegeldab ajutöö korrastatust ja kooskõla.

Ainulaadne efekt

Sellist ajutöö koherentsuse arengut pole ajuuring leidnud teiste tehnikade juures. Transtsendentaalne Meditatsioon (TM) erineb põhiliselt teistest tehnikatest nii praktika suhtes kui oma toimetes. Vaadake  “TM-i omapära“.

Samal teemal:

Uued avastasud TM-i ajutöö arendava toime kohta

//

//

//

//

//

Rubriigid: A: Kõik postitused, Ajutöö areng, sildid: , , , , , , , , , , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.