Dr Jaan: Mispärast ma soovitan TM-i

Dr Jaan Suurküla

Tahan kõigepealt rõhutada, et ma ei ole Transtsendentaalse Meditatsiooni “fanaatik”, vaid soovitan seda, sest olen veendunud, et stressi eemaldamine ning areng kasvava eneseteostuse suunas (teadvuse areng) on väga väärtuslik ja tähtis nii isiksusele, ühiskonnale kui maailmale. TM-i efektiivsus selles suhtes on võrratult hästi dokumenteeritud, nii teaduslikult kui praktilistes tulemustes. Ühinen täiesti järgmise tsitaadiga:

“Kui teadvuse arenguks oleks olemas parem tehnika kui transtsendentaalne meditatsioon, oleksin esimene, kes seda soovitab. Mulle pole tähtis, mis tehnikat kasutatakse, vaid et inimesed saaksid areneda nii hästi kui võimalik”.

Maharishi Mahesh Yogi, TM-i organisatsiooni looja.

1. Minu isiklikud kogemused

Dr Jaan Suurküla

Mul oli päris raske sõjajärgne krooniline posttraumaatiline stressisündroom, mis psühholoogide arvamusel oli ravimatu. Krooniline ängistus, pidevad unehäired, väga madal stressitaluvus, psühosomaatilised häired, kroonilised infektsioonid jne jne.

40 aastat tagasi õppisin TM-i lootuses, et see võib-olla leevendab natukenegi mu suuri stressihädasid. Mu üllatuseks paranesin juba 3-4 kuu jooksul niivõrd, et suur osa mu sugulastest ja sõpradest hakkasid oma alguses väga skeptilist suhtumist TM-i vastu muutma ja mitmed õppisid ise TM-i ära. Üks põetaja-õde, kellega olin varem koos töötanud, küsis peale lühikest kohtumist: “Jaan, oled muutunud, mis on sinuga juhtunud?” Ajapuudus ei lubanud mind õelda rohkem , kui et olen õppinud TMi. Kaks nädalat hiljem kohtasin teda jälle – ta ütles, et oli õppinud TM, sest nägi minu juures suurt positiivset muudatust.

Mu posttraumaatiline sündroom on ammu täiesti paranenud ja olen kogenud kasvava enesteoustumise näol suurt elukvaliteedi tõusu  (vt. “Eneseteostus” allpool). Mu paranemine pole unikaalne. Neli uurimistööd on näidanud, et rasked, teisiti parandamatud posttraumaatilise sündroomi juhused on paranenud TM-i kasutades olulisel määral juba 3-4 kuu jooksul (vt. viide “PostTraumaatiliseSündroomi paranemine”). Kogemus näitab, et paranemine jätkab pidevalt TM-i praktikaga, kuni haige on sellest häirest vabanenud.

2. Mu kogemused arstina

Olen paljudele patsientidele soovitanud TM-i ja olen näinud mitmete häirete puhul erakordseid paranemisi. Ühel naisel oli krooniline depressioon, mis sai alguse armuloo traumast 30 aastat tagasi. Kahe kuu jooksul peale seda, kui ta oli õppinud TM-i, tuli üle 30 tema sugulase ja tuttava seda samuti õppima, sest temast oli saanud rõõmus ja positiivne inimene. Paljudel teistel olen näinud unehäirete, närvilisuse, stressitundlikkuse ja mitmete teiste vaimsete probleemide paranemist. Sarnaselt on paranenud ka mitmed kehalised probleemid, gastriidid ja maohaavad, infektsioonitundlikkus, peavalud, seljavalud jne. Professor Norman Rosenthal esitab samasugused kogemused oma raamatus “Transcendence”, vaadake TM raamat-müügihitt võitis Nautiluse 2012 Raamatuauhinna.

3. Teaduslikud tõendid

Ei ole olemas teist vaimset tehnikat, mille kohta on olemas nii palju sõltumatutelt uurijatelt pärinevaid positiivseid tõendeid  (üle 600 teadusliku aruande).

Veel olulisem on, et need uuringud kinnitavad samaat asja mitmetest erinevatest lähtekohtadest, nimelt et TM toob kaasa parandamatu häirete ja haiguste paranemist ning toob kaasa kasvava harmoonia ja vaimsuse arengut kuni valgustuseni.

Aju-uuringud on leidnud, et seda saab seletada TM-i ajuarendava toimega, mida seni pole peetud võimalikuks. Ajutöö muutub TM-i ajal kõrgkorrastatuks ja see korrastatud ning kooskõlastatud (koherentne) tööviis kandub tegevuses oleva aju tööle üle seda rohkem, mida kauem on TM-i harrastatud (20 minutit a’ 2 korda päevas). See ajutööviis on seotud suurema vaimse tasakaaluga, heaolutundega, loovusega, intelligentsusega ja teiste eneseteostuse tundemärkidega (vt. “Eneseteostus” allpool). Teiste tehnikate puhul pole sellise koherentse tööviisi arengut dokumenteeritud.

See uuring on ka selgeks teinud, et nn “valgustus” pole mingi subjektiivne illusioon, vaid on ajuarengu kõige edasijõudnum tulemus, mille ajufüsioloogiline tunnusmärk on erakordselt kõrgel määral korrastatud ajutöö (vaadake viide “Valgustus”). Valgustuse märgid langevad hästi kokku eesaju dominantsi tunnusmärkidega – vaadake viide Eneseteostus.

Täiendused 2013

USA arstide praktikat määrav organsiatsioon “American Heart Association” (AHA) leiab et TM on ainus meditatsiooni tehnika mille kohta on olemas teaduslikud tõendid et alandab vere rõhku olulisel määral. Soovitab TM-i kaustamist kõrge vererõhu puhul. Vaadake “Ekspert-organisatsioon soovitab TM-i”

USA kaitseministeerium Pentagon on otsustanud sponsoreerida 2,5 miljon dollariga uuringut TM-i parandava toime kohta Post-Traumaatilise-Stressi-Häire puhul.

4. Tulemused praktikas

Teaduslike uuringutega tehtud avastuste alusel on ennustatud, et kuna harrasataja muutub intelligentsemaks ja loovamaks, peaksid koolitulemused oluliselt paranema, ning kuna suhtlemine muutub mitteagressiivseks, hoolivamaks ja vastustundlikumaks, peaks keskkond koolides, kus on vägivalla-, kiusamise- ja ditsipliiniprobleeme, muutuma rahulikuks, sõbralikuks ja ditsiplineerituks.

Nende ennustuste õigsust on kinnitanud  tulemused mitmetes TM-i kasutavates koolides. Näiteks võib tuua silmapaistvaid õppetulemusi neis koolides. Selle tõttu on Inglismaa valitusus otsustanud toetada TM-i privaatkooli ja kolm riiki on otsustanud viia TM koolidesse (vt. viide “Erakordsed tulemused koolides”).

Eriti tähelapanuväärne on raskete ditsipliini- ja vägivallaprobleemide kadumine koolides peale 2-3 kuulist TM-i praktikat (lisan paar videot kahest selle eest auhinnatud koolist). Ainus muudatus, mida tehti, oli TM-i praktika a’ 10 min kaks korda päevas – ei lisatud mingeid mooraaliõpetusi või hoiakureegleid.

Täiendus 2013

Eriti selliste kogemuste alusel ning ka teaduslkute uuringute alusel otsustas Brasiilia 2012 viia TM-i kõikidesse riigi koolidesse üle 40 miljon õpilastega. Seal on TM-i kasutatut üle 30 aastat ja on leitud et mõjub väga hästi.

5. Eneseteostus

TM-i eesmärk ei ole ainult tõsta stressitaluvust ja eemaldada stressihäireid. Peamiseks eesmärgiks on, pärast vaimsete ja kehaliste häirete eemaldamist, arendada enesteostumist. See toob kaasa  elukvaliteedi hindamatu paranemise, mille kohta saate rohkem lugeda mu blogis “Eneseteostus“. Mitmed edukad inimesed räägivad, et see on peamine põhjus, miks nad TM-i harrastavad. Nad on kogenud mitmeid enesteostamise aspekte, nagu loovus, harmoonia, hea intuitsioon jne, ja soovivad areneda edasi.

TM on unikaalne

TM  erineb oma olemuse poolest teistest meditatsioonitehnikatest. Seda kinnitab maailma juhtiv meditatsiooniuurija Jonathan Shear, kes leidis, et TM-i mõju ajule on põhimõtteliselt teistsugune kui teiste tehnikate puhul (vt. viide “Unikaalne”).

See selgitab, miks suur enamus TM-i tulemustest ei ole teiste tehnikate harrastajate juures kinnitust leidnud.

Jaan Suurküla

Viited

“See TM-i mõju on hämmastav – ettekujutamatu. Kui räägid nende surma põhjuste kohta ja näed et saab vähenada neid nii suurel määral, kaasarvatud mitte-tapvad ajurabandused ja mitte-tapvad südamerabanduse, on need mõjud imetlusväärselt suured.”
[Originaal:] “This impact in the TM ..group is stunning—unimaginable. When you talk about these causes of death and you can reduce them by that much, as well as non-fatal strokes and non-fatal heart attacks, these are spectacularly large impacts.” — Dr. Mehmet Oz –
Allikas: TM Blog

//

//