Elukvaliteet

[Palun andestage mu natuke vigase väliseestlaskeele eest, parandatakse nii pea kui võimalik]

Elukvaliteedi mõistet seostatakse tavaliselt välimiste elutingimustega. Aga tegelik elukvaliteet ei tulene luksukslikust ja mugavast elust. On hästi tuntud et mitmed rikkad inimesed on olnud väga õnnetud. On selge, et mis määrab elukvaliteedi on kuidas me kogeme maailma, mitte kui palju me omame. Nagu ilu on elukvaliteet vaataja silmis.

Kui sa tunned elurõõmu ja harmooniat ja ei koge hängistust ega murelikust siis on sul tegelik elukvaliteet, mis on sõltumatu su elutingimutest ja rikkusest. See on minu enda kogemus, ja samat elukvaliteedi suurt tõusu on mitmed minu patsientid mulle teatanud peale TM-i õpimist.

Siiski TM-i ole mingi ilusa eluvisiooni õpetus ja ei ole küsimus poisitivsete mõttete tahtelisest alalhoidmisest ega harmoonia otsismisest sisimas.

TM-il on hämmastav võime luua kasvavat elurõõmu, harmooniat ja sisemat tasakaalu ilma et sa katsud seda saavutada. TM töötab selle läbi, et tehnika spontaanselt annab harmoonia, tasakaalu ja rõõmu kogemust, ja reeglipärase praktika läbi kandub see automaatselt üle tegevesusse. Aju-uuring seletab seda nii et need omadused on seotud kõrgkorrastatud ajuööviisiga. TM toob kaasa erakordselt korrastatut ajutööviisi. Reeglipärase praktika läbi õpib aju ära töötama sellel kombel ja see ilmneb mõõdetavas aju töövisi korrastatuse kasvus.

Üle 600 uurimistöö on kinnitanud TM-i positiivseid efekte. Veel tähtsam on, et need efektid toovad kaasa suured kasud tegevuses. See on näiteks põhjus mispärast Briti haridusministeerium on otsustanud anda TM-i privaatkoolile haruldast priviligiumi: rahastatakse kooli täielikult, ja kolm riiki on otsustanud viia TM-i kõikidesse riiklikutesse koolidesse ja seda rahastada: El Salvador, Guatemala ja Uruguay.

Ajutöö korrastatusega toimuvad mitmelaadilised teised efektid:

Tervis paraneb, isegi ravimata haigused nagu kõrge vererõhk ja südame veresoonkonna haigused paranevad. Stressile vastupanu tõuseb ja sellega kaovad stressiga seotud häired nagu unehäired, ängistus, depressiooni tendentsid, peavalu, migreen, lihaksete pinged, gastriit, seedimishäired jne. Loovus, arukus, otsusvõime arenevad eas milles ei peeta seda võimalikuks. Siis kui stressi häired on paranenud areneb inimene edasi eneseteostumise suunas, vaadake blogi “Eneseteostus“.

Need kogemused kinnitavad, et TM arendab mitmekülgselt tegeliku elukvaliteedi põhialuseid – stressile vastupanu, stabiilset sisemist rahu, tasakaalu, harmooniat ja sellega seotud rõõmutunnet.

Jaan Suurküla

Arst, blogi autor

Postitustele