Maailma klassi tipptegijatel on rohkem korrastatud ajud

Uus uuring heidab valgust maailmaklassi tegijate “tippkogemustele”

harungcoverNorra teadlane on avaldanud uue uurimuse maailmaklassi tegijate tippkogemustest ärijuhtimises, spordis, klassikalises muusikas ja mitmesugustel elualadel, mis näitab, et oma parimate soorituste ajal kogevad nad spontaanselt “kõrgemaid teadvuseseisundeid.”

Norras asuva Oslo ja Akerhusi Ülikooli Rakendusteaduste Kolledźi (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences) teadlase Dr. Harald Harungi töö, avaldatud ajakirjas Journal of Human Values , on eelretsenseeritud teadustöö tippkogemuste kohta, hõlmates maailmaklassi tegijate nelja kvantitatiivset uuringut.

Harung leidis, et maailmaklassi tegijatel olid ainukordsete omadustega ajulained (kõrge ajulainete koherentsus, st. kooskõla mis peegeldab rohkem korrastatud ja kooskõlastatut ajutööd), mis erinesid kontrollgrupi ajulainetest.

Ta leidis ka seosed harungpeakphotokõrgsuutlikkuse ja “kõrgete teadvuseseisundite” subjektiivsete kogemuste vahel, sealhulgas sisemine rahu ja õnn aktiivses tegevuses olles, maksimaalne ärksus, toimingute kergus ja lihtsus ning täiuslikkuse tunne.

Dr. Harung leidis ka, et tipptasandi tegijatel olid oluliselt paremad tulemused kui kontrollgrupil eetilise arengu testis. Kõrgem eetika areng tähendab Dr. Harungi järgi avardunud teadlikkust, mille puhul ollakse suutelised rahuldama teiste huvisid ja mitte ainult omaenese vajadusi; lisaks leidis Harung, et on tähelepanuväärne, et mitmelaadiliste soorituse kõrgemad tasandid on seotud kõrge eetika tasemega.

harungpeakakershus

Akershusi Ülikool

Dr. Harung ütles, et tipptegijad kogesid “kõrgemaid teadvuseseisundeid”, sest olid inimaju füsioloogiale loomulikul viisil vastuvõtlikud:

“Igaüks tahab olla täiuslik, aga tänapäevane arusaam kõrgsooritusest on killustatud. Oma töös kasutasime me kvantitatiivseid ja neurofüsioloogilisi uurimismeetodeid teemade puhul, kus psühholoogia on senini domineerinud”.

Uurijad on kaua uurinud, kas meditatsioonitehnikad võivad aidata aju aktiivselt arendada. Dr. Fred Travis, Center for Brain, Consciousness, and Cognition at Maharishi University of Management direktor ja uuringu kaasautor leidis, et Transtsendentaalse Meditatsiooni praktiseerijatel on, samuti kui tippsoorijatel, suurem EEG koherentsus [kooskõla ja sellega korrastatus] ja kõrgem alfa1 lainete esinemissagedus, mis soodustab ajutegevuse tõhusamaks muutumist.

 harungpeakfredtravisDr. Travise järgi võib kõrgkogemusi, nagu seda kirjeldavad tippatleedid, saavutada aja jooksul korrapärase TM-i praktikaga.

“TM tehnikaga saame me lasta ajul süsteemselt sügavasti rahuneda. Sedamööda kuidas aju harjub üha rohkem ja rohkem transtsendeerumisega – minnes teiselepoole mõtlemise aktiivset tasandit, meele rahunenud seisundisse – on meil rohkem transtsendentsuse kogemusi ärkvelolekus. Tavapäraselt peetakse seda kõrgemate teadvuseseisundite aluseks. Seetõttu me eeldame, et kui meil on atleete, kes kasutavad TM-i, on nad “tsoonis” palju sagedamini kui enne TM tehnikaga alustamist”.

 

Kommentaar

On huvitav, et edukate, kõrgsooritavate inimeste ajutöövis ja kogemused on samasugused kui need mis tekkvad TM-i praktika tagajärjel. Võib sellega ennustada, nagu Travis ütles, et TM-i tehnika arendab paremat sooritamisvõimet. See ühtib TM-i harrastajate kogemustega. Vaadake näiteks lingid allpool.

Allikas: New study sheds light on “peak experiences” in world-class performers (TM blog)

Vaadake ka (inglis keeles):

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Rubriigid: A: Kõik postitused, Isiklik areng, Teaduslikud uuringud, Välismaalt | Sildid: , , , , , , , , , , | Lisa kommentaar

Huvitav ajutöö muutus meditatsiooni puhul

Kuna oleme täiendanud seda positust olulisel määral,publitseerime seda uuel aadressil, klikkige siin

 

//

Rubriigid: A: Kõik postitused, Ajutöö areng, Isiklik areng, Teaduslikud uuringud, Välismaalt | Sildid: , , , , , , | Lisa kommentaar

USA südameeksperid soovitavad TM-i vererõhu alandamiseks

AHA logoAmeerika Südame Asossiatsioon avaldas äsja teadusliku teadaande alternatiivsete meetodite kohta vererõhu alandamiseks, mis sisaldab kriitilist hinnangut meditatsioonitehnikate, sealhulgas transtsendentaalse meditatsiooni (TM) tehnika uuringute kohta. Teadaandes öeldi TM tehnika ja teiste meditatsioonitehnikate kohta järgmist:

“TM-i võib kliinilises praktikas kasutada kõrge vererõhu alandamiseks… tunnistati kõik teised meditatsioonitehnikad (sealhulgas MBSR (tähelepanuhoidmisel põhinev stressialandamine – Mindfulness-Based Stress Reduction) kuuluvaks III-sse klassi, s.t. toimet mitteomavateks, soovituslikult tõendustasandile C kuuluvateks.

Seega, teisi meditatsioonitehnikaid ei soovitata praegu vererõhu alandamiseks kliinilises praktikas.”

Kommentaarid

Dr Robert Schneider, on TM-i mõju kõrgvererõhutõvele juhtiv uurija kommenteeris:

„..põhiline on see, et nende teadaanne luges kõrge vererõhu alandamisel toimivaks ainult transtsendentaalse meditatsiooni ega lugenud teisi meditatsiooni- ja lõdvestustehnikaid ei toimivateks ega soovituslikeks.  Lisaks ütles teadaanne, et pikaajaline TM kasutamine vähendab kliiniliste südamehaiguste juhtumeid. Seda ei täheldatud ühegi teise toimimisviisi puhul.  

Lõpuks on märkimisväärne, et transtsendentaalse meditatsiooni 50-aastase õpetamise ja uurimise jooksul on esmakordne, et seda on tunnistanud ja soovitanud rahvuslik meditsiiniorganisatsioon, mis annab kutsealaseid juhiseid arstidele, tervishoiu rahastajatele ja poliitikutele.“

Dr Jaan Suurküla: Oleme kaua maininud, et arvamus, et kõik meditatsiooni tehnikad,  jooga ja sarnased, annavad samad tulemused ei põhine teaduslikutel asjaoludel. Varem oleme esitanud Dr Jonathan Sheari & Fred Travisi uuringut mis näitas et on olemas olulised erinevused, eriti ajuvõngetes (vaadake „Aju uuring kinnitab ..“). On rõõmustav, et auktoriteetne teaduslik assosiatsioon kinnitab seda kliiniliste uuringute lähtekohast.

TM-i efekt kõrge vererõhu puhul on pideva stressi alandamise tagjärg. Meetodid mis ei alanda vererõhku, ei alanda stressi tasemet efektiivselt.  

Nimetatud teadanne kinnitab sellega, et TM on ainus meditatsiooni tehnika mille kohta on olemas teaduslikud tõendid, et on võimeline alandada stressi. 

Sport, jooga, lõõgastumine ja mitmed meditatsiooni tehnikad saavad ajutiselt, mõne või mõnede tundide jooksul alandada stressi tasemet ja sellega vererõhku. Aga stressi/vereõhu pidevaks alandamiseks on vaja eemaldada need faktorid mis põhjustavad nõrka stressi taluvust, vaadake “Stressitaluvuse areng“. 

Eriti märkamisväärne on TM-i stressi-alandav toime teisiti ravaimata raske kroonilise stressi häire, nimelt post-traumaatilise stressi sündroomi puhul, vaadake “Uus uuringuaruanne..

Rubriigid: A: Kõik postitused, Teaduslikud uuringud, Tervis, Välismaalt | Sildid: , , , , , , , , | Lisa kommentaar

Posttraumaatilise stressi häire paranes Transtsendentaalse Meditatsiooni abil

Uus uuringuaruanne teatab, et toimub kiire paranemine kuni sümptomivabale tasemele peale 30 päeva TM-i harrastamist ja see püsis uuringu lõppuni 135 päeva hiljem

Mõõdeti posttraumaatilse stress sümptomid 42 Kongo sõja põgenikute juures. Jagati võrdsete gruppidesse soo, psthafricanvanuse, ja sümptomite raskuse suhtes. Pool alustas TM-i ja teine moosustas kontrolligruppi. Kasutati “Post-Traumatic Stress Disorder Checklist (PCL)” uuringu alustamisel, 30-ndal ning 135-ndal päeval peale TM-i õpimist.

Kontrolli grupis leidus sümptomide kasvu tendents teise ja kolmanda mõõtmise puhul.

Teistpidi vähenesid TM-i grupi juures PCL punktid kõrgelt algtasemest, mis osutas rasked PostTraumatiliseStressiHäire (PSTH) sümptomid. kuni sümptomivaba tasemeni peale 30 päeva TM-i praktikat ja püsisid madalal tasemel peal 135 päeva.

“Meie nägime ette paranemist, aga mina ei ootanud nii suurt muutust”, ütles pea-autor kolonel Brian Rees, M.D. MPH. “Asaolu et saavutatud paranemine püsis peale 4 kuud viis järeldusele et TM võib olla väga väärt kasutada kes tahes juures kes põeb post-traumatilist stressi”

posttraumaticrefugees Reese

Diagramm ülal näitab PTSH sümptomid kolme mõõtmise puhul. Tavaliselt peetakse 11 punkti vähenmist kliiniliselt oluliseks – toob kaasa nähtavat paranemist. TM-i pratkika tõi aga kaasa kolmekordselt suuremat paranemist peale 30 päeva ja see püsis peale 135 päeva.

“Olin üllatanud näha kui kiiresti TM mõjutas PSTH sümptomid nende põgenikude juures, kellel polnud kodu, töö, ja väga vähe toetust ümbruskonnast” ütles kaas-autor Fred Travis Ph.D. Direktor, “Center for Brain, Consciousness, and Cognition at Maharishi University of Management.” “Need tulemused vihjavad et TM võib olla efektiivne antidoot kasvava PSTH sageduse vastu maailmas.”

PSTH toob kaasa et inimene on hüper-ärgas, magab halvasit, umbusklik teiste vastu, tal on mälu häired, raske teha otsusi ja viia neid läbi. Nii välised kui sisemised olukorrad raskendavad paranemist. Seega on PSTH sümptomid tõrkunud paranemist tavalise teraapia puhul.

TM on ilmselt võimeline ümber pöörata kahjut mida traumaatilised kogemused toovad kaasa.

Need tulemused replikeerivad samasugused tulemused  Vietnami sõja ja Iraaki/Afghanistaani sõja veteraanide juures.

Vietnami veteraanid juures leiti, peale 3 kuu TM-i praktikat, vähem ängistust, depressiooni, alkoholi kasutamist, PSTH sümptoome ja stressi tundelikust 18 veteraanide juures keda suvaliselt panti kontrolli ja eksperimendi gruppi. Kontrolli grupp sai psühoteraapiad, ja sellel polnud mõõdetavad efektid.

Iraagi ja Afghanistaanid veteraanide juures leiti samuti peale 3 kuu TM-i praktiat vähem hängistust, depressiooni, ja PSTH sümptoome.

Need uuringutulemused kinnitavad TM-i praktiga efektiivsust PSTH sümptomide vähenemiseks.

Vaadake südant liigutavat videot kuidas TM ühe nädala jooksul lõi silmapaistvat paranemist Kongo sõja põgeniku juures kes oli pidevas pinge, ängistuse ja depressiooni seisundis. TM-i kursus on puht tehnika õpetamine, ei toimu mingi teraapia ja või õpetuse esitamine – efekt on ainult praktika tulemus. Video siin.

Uuringut rahastas David Lynch Foundation.

Dr Jaan Suurküla kommentaar

Need tulemused on põhjus mispärast USA kaitseministeerium on otsustanud rahastada suurt uurimis projekti selle kohta, võimaliku otsuse aluseks et rahastada TM-i kasutamist kõikide PSTH häiret põdunud sõjaveteraanide juures (vaadake “Pentagon rahastab..“).

PTSH kiire parandav toime kinnitavab uuringud mitmest teistest lähtekohtadest mis näitavad, et TM-il on sügav harmoniseeriv ja ajutöö normaliseeriv efekt.

Samuti nagu PTSH mõjuvad, vähemate traumade mälud. See on põhjus mispärast paljudel inimestel vahest on samasugused, kuid vähem intensiivsed, stressi sümptomid, kaasarvatud unehäired, ängistused, depressioni tendentsid, ärritavus, halb meeleolu, ning peavalud, seedehäired, gastriidid jne.

On isegi levinud arvamus et sellised probleemid on “normaalsed”, aga see on õige ainult kui normaalne=tavaline. Tegelikult näitab see väärarvamus kui levinud on stressi mälud inimeste juures.  Ülalnimetatud sümptoomid selgesti ei ole “normaalsed” selles tähenduses et ei ole ühtivad hea tervisega.

Se tähendab, et TM on väga kasulik inimeste tervise parandamiseks selleks et jõuda tegelikult “normaalsele” tasemele milles inimesel on kõikumatu harmoonia, sügav vaimne tasakaal ja pidev heaolutunne mis põhineb täiuslikul tervisel. Arvan, et tavainimisel võib viimane kosta nagu liialdav reklaam, aga see seisund on tuntud psüholoogias, ja nimetatakse “eneseteoustus”. TM-i tegelik otstarbe on selle seisundi arendamine ja on rõõmustav, et teaduslikud uuringud on kinnitanud et TM on võimeline eemaldade selle arengu tõkked -traumamälud- ning sellega võimaldada kasvavat eneseteoustust.

__________________________________

Rohkem infot David Lynchi Foundationi Aafrika PTSH abi projekti kohta leiate siin: http://www.davidlynchfoundation.org/africa.

Rohkem infot TM-i kohta leiate siin:

Rubriigid: A: Kõik postitused, Tervis, Välismaalt | Sildid: , , , , , , , , , , , | Lisa kommentaar

Pentagon rahastab Transtsendentaalse Meditatsiooni kohta stressi-uurimist

Pentagon rahastab TM-i uurimist stressi-haigete sõdurite seas

USA kaitseministeerium – “Pentagon” -on otsustanud anda 2 miljoni dollareid uurimisele TM-i efektide kohta Post-traumaatilise stressi häire (PTSH) puhul. Uurimine toimub koostöös USA söjaveteraanide admnistratsiooni (Veterans administration) ja Maharishi University of Managementi vahel.

See on TM-i efektiivsuse tähtis tunnustus, kuna Pentagonil, kellel on suur finantsiline surve, rahastab ainult uurimisprojekte mille kohta on põhjus arvata, et annavad efektiivsed tulemused. On nimelt juba olemas kaks uuringud, mis on näidanud, et TM parandab PSTH-d efektiivselt ja üllatavalt kiiresti – oluline paranemine toimub tihti 2-4 kuu jooksul.

Lisaks on mitu sõdurid kinnitanud positiivsed tulemused raskete PTSH puhul.

Jerry Yellin

Jerry Yellin

 Teise maailmasöja veteraan, piloot Jerry Yellin, oli raskes pidevas depressioonis üle 30 aastat peale söja. TM-iga paranes ta vähem kui poole aasta jooksul. Tema on asutanud projekti “Operation Warrior Wellness” koostös David Lynchiga, selleks et informeerida TM-i väärtuse kohta ning et toetada PTSH veteraanide TM-i õpimist.

 

Norwichi kadettid mediteerimas

Norwichi kadettid mediteerimas

Lisaks on üks USA ohvitserite ülikool, Norwich University, võtnud TM-i kasutusele, nii kadettide, kui õpejõudude ja teise personaali juures. Ülikoolil on ka positiivsed kogemused koju põõrdunud PSTH-s põdenud ohvitseritest, kes on kasutanud TM-i. Vaadale video siin.

Tegelikult poleks vaja rohkem uuringut kuna sõdurite arv on suur, kes on saanud abi TM-ist. Aga Pentagoni projekti eesmärk on et selle uuringu läbi saada formaalselt korrektset teaduslikut kinnitust, mille alusel saab õigustada kõikide PSTH-s põdenud sõjaveteraanide PSTH ravi rahastamist TM-iga (kuna nende arv on väga suur – kümned tuhandid, on küsimus suurtest summadest).

 

SELLEL ASJAL ON ÜLDINE TÄHTSUS

PTSH on senini olnud parandamatu. Eesti sõjaväes kasutatakse näiteks elektrishokkid, mis küll paremal juhul võivad eemaldada depressiooni (mitte alati pidevalt), aga ei paranda põhihaigust, kuna rasked häirivad mälud ei kao sellega. Sellepärast on ravi Eestis, nagu mujal, tavaliselt peamiselt sümptomide sumbutav ning psüholoogi toetav teraapia.

Kogemused ja uuringud näitavad aga, et TM on võimeline parandada PSTH teisiti ravimata häired. 

See näitab, et TM-il on sügav harmoniseeriv ja ajutöö parandav toime, mis töötab isegi väga raskete häirete puhul. Seda kinnitab ka praktilised kogemused koolidest, tööelust ja haigete ravist.

USA Psühiaater, professor Norman Rosenthaal arvab et üks mehanism võib olla, et TM-i puhul kogeb inimene suurt, sügavat rahu ja õnnetunnet millel on parandav toime. Tema hüpotees on nimelt, et mõtted seotud raskete traumadega mis ringlevad peas, saavad TM-i puhul seotud positiivsete emotsioonidega, selle asemel et olla endiselt seotud hirmuga ja hängistusega. Seda meetodi nimetakse desensitization (tundelikuse vähendamine) ja on kasutatud psüholoogide poolt aga pole andnud sarnased sügavalt ravivad efektid kui TM PSTH puhul. 

See on aga ainult üks hüpotees. Seletus võib olla ka neurofüsioloogiline. TM-i puhul on aju nimelt suures korrastatuse seisundis ja kordumise läbi kasvab see korrastatus ajus – aju õpib töötama rohkem kooskõlastatult. Stressiga seotud emotsioonid ja mõtted on aga seotud korralagadesuga. Võibolla on aju paranemine lihtsalt stressitud töövisi asendamine harmoonilise tööviisiga. 

Igal juhul kinnitavad need uuringud ja kogemused, et TM-il on erakordselt sügav parandav ja harmoniseeriv toime ajutöö suhtes. Pealtvaatamata kas sul on stressiprobleemid või mitte, arendab TM su aju optimaalse tööviisi suunas, mis tähendav selgem pea ja parem otsusvõime, suurem loovus ja suurem heaolutunne. David Lynch kirjutab kuidas TM on soodustanud tema loovuse arengud oma raamatus, “Suure kala jahil“, mis on tõlgitud eesti keelde. Professor Norman Rosenthal kirjeldab, oma raamatus “Transcendence“, mitmete kuulsate inimeste kogemused kuidas TM on neid aidanud oma arenguses. 

 

Rubriigid: A: Kõik postitused, Teaduslikud uuringud, Tervis, Välismaalt | Sildid: , , , , , , , , , , , , , , | Lisa kommentaar

TM raamat-müügihitt võitis Nautiluse 2012 Raamatuauhinna

Mario Orsatti

New York Times’i ja Washington Post’i müügihitt Transcendence: Healing and Transformation through Transcendental Meditation (Transtsendents: tervendamine ja ümberkujundamine transtsendentaalse meditatsiooni kaudu) on just nimetatud Nautiluse Raamatuauhinna (Nautilus Book Award) 2012. a. Hõbevõitjaks.

Nautiluse auhindu antakse välja igal aastal “raamatutele, mis aitavad kaasa vaimsele arengule, teadlikule elule ja ühiskonna positiivsele muutusele, stimuleerides samal ajal lugeja kujutlusvõimet ja pakkudes talle uusi võimalusi paremale elule ja paremale maailmale”.

Transcendence autor Dr. Norman Rosenthal on väljapaistev Washingtoni DC piirkonna psühhiaater ja meditsiiniuurija, kes saavutas esimesena rahvusvahelise tunnustuse hooajalisi meeleoluhäireid seasonal affective disorder (SAD) kirjeldava tööga ja valgusteraapia teedrajava kasutamisega. Dr. Rosenthal on tegev ka Georgetowni Meditsiiniülikoolis Georgetowni University School of Medicine professorina kliinilise psühhiaatria alal.

Ma kirjutasin Dr. Rosenthalile ja küsisin talt, miks ta kirjutas Transcendence—ning mida ta mõtleb tunnustusest, mis on tema raamatule osaks saanud. Allpool mõned tema vastustest.

Dr. Norman Rosenthal:

“Vaadates tagasi sellele, kuidas ma hakkasin Transcendence’i kirjutama, tundub, nagu oleksin ma järginud vihjeid aardejahil. Mu patsient rääkis mulle, et transtsendentaalne meditatsioon on muutnud tema elu. Ma ütlesin talle, et õppisin TM-i palju aastaid tagasi, kuid ei praktiseeri seda enam. Ta julgustas mind ( tegelikult tegi mulle etteheiteid) pöörduma selle juurde tagasi. Nii ma tegin. Siis muutis see mu elu, tegi mind rahulikumaks, õnnelikumaks, loovamaks. Seetõttu ma uurisin seda – ja see toimis. Ma soovitasin seda patsientidele – ning see toimis taas. Enne kui aru sain, olin murdnud oma otsuse mitte kirjutada enam raamatuid (milleks on siis otsused, kui mitte murdmiseks?), ning voila´! Transcendence.”

“On olnud rahuldustpakkuv näha raamatu mõju. Siin on teated, mida olen saanud inimestelt, kes õppisid pärast Transcendence’i lugemist TM-i ja tahtsid mind selle kirjutamise eest tänada.”

“Ärevus on põhiliselt kadunud. Ma tunnen tõelist rõõmu, loomulikku ja sundimatut, mis tuleb seestpoolt. Mu mõtted on selged ja mul on ennetav ja entusiastlik nägemus tuleviku kohta. Ma kogen tõelist ehk tunnetatud suurenenud vaimset selgust ja teravust.”

“Ma tunnen puhkust ja rahu, mis kestab läbi kogu päeva. Tunnen, seda vast esimest korda, nagu oleksin “tõeline” (hirmutav mõte), ja see näib olevat imeväärne!”

“Teised on mind alati pidanud väga positiivseks ja hästikohanenud inimeseks. Nüüd ma tunnen, et olen tõepoolest see inimene”.

“On raske mind millegagi enesest välja viia”.

“Näib, nagu oleksin teine inimene… keegi, kes mulle väga meeldib”.
“Mu naine ei tea veel kuigi täpselt, mida sellest arvata”.

“Alles eile rääkisin kolleegist psühhiaatriga, kes luges Transcendence’i ja tegeleb nüüd TM-ga ning soovitab seda ka oma patsientidele. “See on nii meeldiv”, ütles ta, väljendades mu enda üllatust selle üle, et midagi, mis on olnud nii hea mulle ja teistele, võib olla ka nii nauditav. Ma ütlesin, et kui sa külastad paika eneses, mis tundub nii meeldivana, on iseenesestmõistetav arvata: “Ma ei olegi lõppude lõpuks nii paha, kui minus on selline õnnelik koht””.

“Seetõttu on need ühed suurematest autasudest, mida Transcendence’i kirjutamine on mulle toonud – teadmine, kuidas anda edasi midagi, mis on nii kasulik ja mõnede inimeste jaoks ümberkujundav”.

—————————–
Transcendence on avaldatud Briti inglise keeles levitamiseks Suurbritannias ja kogu Briti Ühenduses, ning seda tõlgitakse praegu rootsi, mandariini, portugali (s.h. Brasiilias) ja kreeka keelde.

Kui te ei ole veel Transcendence’i omandanud, võite selle tellida internetiaadressil Transcendence, Amazon.com (pehmekaaneline versioon). On ka olemas Kindle e-raamatu versioonina.

Allikas: http://www.tm.org/blog/news/tm-book-wins-2012-nautilus/

Seotud postitused:

Rubriigid: A: Kõik postitused, Raamatud, Välismaalt | Sildid: , , , , , , , , | Lisa kommentaar

Oprah Winfrey lõi suurt huvi TM-i vastu USA-s

 Mario Orsatti

Põhiline TM-i veebileht – TM.org – ummistus külastajatest järgmisel nädalal pärast Oprah Winfrey “Next Chapter” (Uus peatükk) saadet, vastuseks kajastusele tema külaskäigust rahvuslikku TM-Keskusesse, mis on koduks Maharishi Juhtimisülikoolile (Maharishi University of Management) ja Maharishi Koolile (Maharishi School) Fairfieldis Iowa osariigis.

Meelelahutussaate järel hakkasid tuhanded ameeriklased õppima TM tehnikat.

Kui te vaatasite seda saadet, siis te teate, miks see motiveeris nii paljusid inimesi õppima TM tehnikat. Kui te seda ei vaadanud, klikkige siia, selleks et näha väljvõtted saatest. Siis te mõistate, miks see nii paljusid inspireeris.

Oprah Winfrey jutustusest saate avalõigus:

“Tere tulemast Fairfieldi Iowa osariigis—Transtsendentaalse Meditatsiooni Liikumise keskusesse USA-s. Paljud üheksast tuhandest inimesest, kes siin elavad, mediteerivad igal päeval…”

“Meditatsioon on saanud peavooluks. Koomikalegend Jerry Seinfeld on tegelnud TM-ga suurema osa oma elust. Paljud teised kuulsused on rääkinud, kuidas TM on parandanud suuresti nende elukvaliteeti.

Clint Eastwood

[Clint Eastwood] “Olen kasutanud seda nüüd peaaegu 40 aastat. Usun, et see oleks hea vahend igaühele”.

[Russell Simmons] “Mu keskendumine on parem, mu mälu on parem, ma tunnen end nüüd oma tegevuses palju paremini, mis on minu arvates elu eesmärk. Meditatsioon on mind mitmel viisil palju aidanud. Tegelikult on see minu olemasolu alus”.

Ellen DeGeneres

[Ellen DeGeneres]  “Ainult sel ajal on mul see vaikus. See annab mulle selle rahutunde. Ma armastan seda nii väga.”

[Oprah] “Mis on transtsendentaalne meditatsioon? TM õpetajad ütlevad, et see alandab stressi, rahustab meelt – vaikse meditatsiooni vorm, mida praktiseeritakse kaks korda päevas ‘a kakskümmend minutit.

“Aga see ei ole kõik. Uuringud näitavad, et selle mõju tervisele on tegelik. Inimesed, kes kasutavad TM-i regulaarselt, magavad paremini, kogevad vähem depressiooni ja ärevust ning tunnevad suuremat heaolu.

Olen kuulnud TM-ist aastaid, ning otsustasin sel suvel seda õppida koos oma meeskonnaga Chicagos, Los Angeleses ja New Yorgis. Ma rääkisin sellest Dr. Oz’ saates:

[Oprah] “Võite kujutleda, mis toimus ettevõttes. Inimestel, kes kannatasid migreeni käes, et olnud seda enam. Inimesed magasid paremini. Neil olid paremad suhted. Koostöö teistega paranes. See oli fantastiline”.

“Täna kasutab TM-i 6 miljonit inimest kogu maailmas… Inimesed, kes usuvad Jeesust, Buddhat, Koraani, Toorat, inimesed kõikidest religioonidest, kõikidest etnilistest gruppidest praktiseerivad transtsendenaalset meditatsiooni.

[Oprah, viidates vana Rooma filosoofi Marcus Aureliuse tsitaadile]

See on selle olemus, mis transtsendentaalne meditatsioon on:

“Kusagil mujal ei saa inimene rohkem eemalduda häirimatusse rahusse kui omaenese hinges. Kinkige endale see eemaldumine püsivalt ning värskendage ennast!”

“See’p see on.”

Rubriigid: A: Kõik postitused, Välismaalt | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

Maailmajuhtiv finantsnõunik harrastab TM-i

Top 5 Hedge Fund Managers in the Forbes 400

Ray Dalio on Transtendentaalse Meditatsiooni (TM-i) harrasaja, kes on spetsialiseerinud maailma suuremate investorite raha haldamisele. Temal on olnud erakordne edu sellega. Näiteks oli tema nn “Hedge fund” ainus mis ei kaotanud 2008 aa, finantskriisi puhul. Tema on nüüd tõusnud maailma esimesele kohale, finantsajakirja “Forbes-e” rankingus 40 enimteeniva hedge-fondide juhi kohta.

Dalio on videointervjus rääkinud et tal on olnud suur kasu TM-ist oma äritegevuses.

“Meditatsioon on palju rohkem kui mingi muu faktor olnud minu edu põhjus”. (Video selle kohta siin)

Teaduslikud uuringud ning ärimeeste praktilised kogemused näitavad,  et Transtsendentaalne Meditatsioon soodustab mõtteselgust ja head otsusvõimet mis põhineb ajutegevuse objektiivselt kinnitatud arenguga kõrgema kooskõla ja integratsiooni suunas. Dalio erakordne edu on konkreetne selle näidis.

Seoses Dalio tipp rankinguga kirjutas Forbes artikli tema kohta. Allpool lühike väljavõtte.

Kuid ta on ka väga helde. Tema Dalio Perekonna Fond andis 2010.a. ära üle 13 milj. dollari ja hages varasid üle 227 milj. dollari väärtuses.. .

Daliole meeldib tõesti ka direktor David Lynch (“Blue Velvet,” “Twin Peaks”) ja transtsendentaalne meditatsioon. 2010.a andis ta 1,855,000 dollarit David Lynch’i Teadvuspõhisele Fondile Fairfieldis Iowa osariigis TM-i õpetamiseks. Ta andis ka 25,000 dollarit ühele grupile Haarlemis, et õpetada sealsetele lastele, kuidas mediteerida.. Dalio andis 1,23 miljonit dollarit direktor David Lynchi TM Fondile 2008. aastal ja teise 2,1 miljonit dollarit 2009. aastal. Tõepoolest, talle meeldib mediteerida.

Rubriigid: A: Kõik postitused, Välismaalt | Sildid: , , , , , , | Lisa kommentaar

Mispärast ma soovitan TM-i

See postitus on ümberpaigaltatud siia.

Rubriigid: A: Kõik postitused, Isiklik areng, Teaduslikud uuringud, Tervis, TM hariduses | Sildid: , , , , , , , , | Lisa kommentaar

Tuhanded mungad õpivad transtsendentaalsest meditatsiooni

Budismi keskne eesmärk on inimese eneseteostuse (nn valgustuse) areng. Selleks otstarbeks on budismis välja arendatud mitmeid erinevaid meditatsioonitehnikaid. Neid on kasutanud miljonid mungad rohkem kui kahe tuhande aasta jooksul. Tegelikult on kasutatud peaegu kõiki tehnikaid, mis on olnud kasutusel idamaades, sealhulgas Indias. Mitmed nendest on levinud ka Eestisse (üks populaarsemaid on nn “Mindfulness”).

Seetõttu on eriti märkamisväärne, et viimasel ajal on tuhanded budamungad loobunud kõikidest traditsioonilistest tehnikatest ja kasutavad nende asemel TM-i. Juhtivad budistid on mõistnud, et TM on oluliselt efektiivsem kui budismi traditsioonilised tehnikad.

Sõltumatu meditatsiooniuurija Jonathan Shear on selgitanud, mille poolest erineb TM teistest tehnikatest, vaadake “TM-i omapära“.

Allpool on selle kohta artikkel , mis on tõlgitud inglise keelest eesti keelde. Nende õpetaja on Jaapani budamunk Koji Oshima (punases riietuses pildil allpool).

Tuhanded budamungad Aasias õpivad transtsendentaalset meditatsiooni.

Bob Roth, 31. oktoober 2011

Rohkem kui 3,000 budamunka 100 kloostris kogu Kagu-Aasias on õppinud Jaapani budamunga, austatud Reverend Koji Oshima, kes on kauaaegne TM-i kasutaja ja ametlik õpetaja, töö tulemusel  transtsendentaalset meditatsiooni.
Vastavalt Rev. Oshimale hindavad budamungad transtsendeerumise lihtsust, kergust ja sellest saadavat sügavat kogemust, milleni jõutakse peaaegu kohe pärast TM-iga alustamist. Rev. Oshima lisab, et transtsendeerumine annab munkade edasistele palvetele ja praktikatele loomuliku aluspõhja.
TM-i grupi meditatsioon  Oma paljude ringsõitude ajal Aasia maades külastas Maharishi tihti kloostreid ja rääkis isiklikult paljude budismi juhtidega. Üks väljapaistev munk Sri Lankast, kes on nüüd  Sri Lanka budismi kolme haru juht ehk “Shan Kara”, on aidanud kaasa, julgustamaks munkasid üle kogu maa võtma Reverend Oshimalt vastu juhised TM-i kasutamiseks.

Budhismi mungad Sri lankas

Sri Lanka budamungad alustavad oma päeva transtsendentaalse meditatsiooni praktikaga.

Noored mungad Thaimaal TM-i harrastamas

Noored õpilased praktiseerimas Tai budistlikus kloostris TM-i osana oma päevarutiinist.
Reverend Oshima ütles, et noored mungad on eriliselt innustatud nüüdisaegse ja iidse teadmise ühendamisest Maharishi käsitluses.  “Eriti olid nad huvitatud ühendväljakaardist, mis illustreerib seda, kuidas Loodusseaduste ühendvälja, nagu seda kirjeldab nüüdisaegne kvantfüüsika, võib TM-i praktiseerimise ajal vahetult kogeda kui transtsendentaalse teadvuse välja, absoluutset Olemist. ”Maharishi Ülikool autasustas Reverend Oshimat audoktori kraadiga tähelepanuväärse panuse eest, mida ta on ühiskonna arenguks andnud, edendades nirvaana—budismi eesmärkide vaimse aluse kogemust. Reverend Oshima on oma rännakute ja  transtsendentaalse meditatsiooni õpetamisega aidanud ergastada absoluutse Olemise teadmist ja vahetut kogemist tuhandete budamunkade elus – see aitab suurendada  rahu, õnne ja jätkusuutlikku arengut neis kloostrites ja maailmas ümberringi.

TM-i õpetaja Koji Oshima (keskel) koos õpilastega Taimaal

Reverend Koji Oshima (keskel) Tai kloostris koos õpilastega, kes on õppinud transtsendentaalset meditatsiooni.

Rubriigid: A: Kõik postitused, Isiklik areng, Välismaalt | Sildid: , , , , , , | Lisa kommentaar