Video näitab kuidas ajutöö muutub korrastatuks TM-i puhul

On varem avastatud, et ajutöö muudab rohkem kooskõlastatuks Transtsendentaalnse Meditatsiooni jooksul. Tänu uuele tehnoloogiale on nüüd kerge seda otseselt visualiseerida.

Sissejuhatavad selgitused video kohta

Selleks et saaksite hästi aru videot anname mõned seletused. Videos näidatake diagrammi mille ülemine rida esitab ajuvõnked (EEG) eesaju ajukoore vasakus pooles  ja keskmine rida eesaju paremas pooles (meie poolt märgitud punaste ellipsidega pildil allpool, mis on lõik videost).

ajuvõngetediagrcirclesSeda kõrgemad lainetused (amplituud), seda suurem on koherentsus – kooskõla – nende miljonite ajurakkude vahel mis asuvad ajuvõngeteregistreemis-elektroodi all. Kollane rõngas pildil allpool näitab ajukoore ala suurust mida ühe elektroodi registreerimine kattab. Kasutati üks elektrood vasakul ja üks paremal.

FRelectrodeareaDiagrammi alumine rida (vaadake ülal) näitab kooskõla (koherentsus) vasaku ja parema eesaju vahel. Näidatud joon on arvuti abil tehtud  koherentsuse analüüsi tulemus ja näitab pildil vahelduvat koherentsuse tasemet. Seda kõrgemal on joon, seda suuremal määral liiguvad ajuvõnked kooskõlas.

Enne TM-i alustamist oli koherentsus keskmiselt umbes 60%, mis on ebatavaliselt kõrge tase. Mitte-mediteerijatel nähtakse 20-40%.

Vaatame nüüd mis juhtub ajuvõngete kooskõlaga (koherentsusega) siis kui  alustatakse Transtsendentaalset meditatsiooni (TM-i).

Video

Ajuuria Dr Alarik Arenander seletab (subtiitrid eesti keeles) [2:11 min]:

Subtiitrsubtiitridide aktiveerimiseks on vaja klikkida teksti sümbolit menuus mis asub video alumises ääres kõige paremal. Punane rõngas pildil vasakul näitab kus seda leiate. See menuu on normaalselt varjatud ja ilmub siis kui liigutakse kursorit üle videot peale selle käivitamist.

Video kokkuvõte

Nägime et, koheselt peale TM-i alustamist tõusis koherentsus kahe aju poolede vahel kuni rohkem kui 90%, vaadake alumist ellipsi pildil allpool. Samal korral tõusis kohspealne koherentsus (ajuvõngete amplituud) olulisel määral koheselt, vaadake ülemist ellipsi.

coherencechange2Midagi sellist pole ajuuring leidnud teiste meditatsiooni tehnikate puhul.

Koherentsuse areng

Koherentsus tekkib juba algajal ja kasvab algusest peale. See toimub kõikede juures keda on mõõdetud. Paralleelselt sellega kasvab koherentsus ka tegevuses. Diagrammis allpool näitab alumine joon koherentsust tegevuses (standardiseeritud arvutitöö). Ülemine joon näitab, et koherentsus tõuseb päris kiiresti, paari kuu jooksul. See illustreerib asjaolu, mis mitmed uuringud on teatanud, et TM töötab efektiivselt algusest peale.

EEG-long-term-est

Koherentsus peegeldab ajutöö kvaliteedi

Koherentsust on seostatud suurema intelligentusega, loovusega, stressivaspanuga emotsionaalse tasakaaluga, parema mäluga ja kõrgema eetilise tasemega, vaadake diagrammi allpool.

eeg-koh-korrelatsioonid-eeDiagrammis esitatud faktorid võtavad kokku mitmete erinevate uuringute tulemused Transtsendentaalse Meditatsiooni kohta mis näidavad, et TM arendab ajutöö kasvava kvaliteedi ja harmoonia suunas. See on seotud kasvava EEG koherentsuseda, mis peegeldab ajutöö korrastatust ja kooskõla.

Ainulaadne efekt

Sellist ajutöö koherentsuse arengut pole ajuuring leidnud teiste tehnikade juures. Transtsendentaalne Meditatsioon (TM) erineb põhiliselt teistest tehnikatest nii praktika suhtes kui oma toimetes. Vaadake  “TM-i omapära“.

Samal teemal:

Uued avastasud TM-i ajutöö arendava toime kohta

//

//

//

//

//

Rubriigid: A: Kõik postitused, Ajutöö areng | Sildid: , , , , , , , , , , ,

Uued avastused TM-i ajutöö arendava toime kohta

Uued huvitavad avastused ajutöö arengu kohta TM-Sidhi praktika läbi näitavad suurt koherensuse kasvu igas ajutöö aspektis.

Allpool mõned pildid viideost mis esitab seda uuringut.

——————————————————-

Igas kolmes [ajuvõngete] sageduses näitab joon koherentsuse tasemet 0% ja 100% vahel.

Allpool mitte-mediteerija.

Vastavad tulemused TM-Sidhi harrastaja juures, näitavad keskmiselt ligikaudu 90% koherentsust kõiges kolmes sageduses. Siin üks näide:

Rohkem selle kohta

Soovitame ka vaadata Video näitab kuidas ajutöö muutub korrastatuks TM-i puhul (pandke tähele et kaks ülemised jooned selles diagrammis ei ole alfa ja beta, vaid eesajuvõnked.)

//

//

//

Rubriigid: Ajutöö areng, Teaduslikud uuringud, Valgustuse areng | Sildid: , , , , , , , , ,

TM-i põhialus – Veeda edasijõudnud teabe

Veda on maailma kõige kõrgtaselisem iidne kultur mis on mitu tuhat aastat vana. Inimsuse areng oli selle kultuuri keskne teema. Transtsendendendtsi (nn. samadhi või puhta teadvuse) kogemusel põhinev meditatsioon oli selle arengu põhialus ja see sai taastatud Maharishi Mahesh Yogi poolt.

Siin esitame mõned faktid selle teabe kohta:

 • Keel, sanskrit, oli edasijõudnum kui ladina keel, mida on peetud kõige edasijõudnumaks lääne kultuuri keeleks.
 • Füüsika on kooskõlas nüüdisaegse kvantfüüsika aga veel edasijõudnum teatud juhtivate füüsikute arvamusel, kaasarvatud Nobeli laureaat Brian Josephson.
 • Astronoomial oli juba 5000 aastat tagasi väga täpsed tabelid tähtede ja planeetide positsioonide kohta (nurga minuti suurusjärgus)
 • Matemaatikal oli edasijõudnud valemid mida nüüdisaegne matemaatika ei tunne
 • Geomeetria teadmine oli edasijõudnud. Tunti näiteks oluliselt elegantsemat  Pütagorase valeme lahendust kui lääne geomeetria
 • Arhitektuur edasijõudnud teadmine kuidus luua optimaalsed elamistingimused
 • Keemia ja metallurgia oli teatud aladel edasijõudnud ja tunti keemiat mis tänapäevane loodusteadus ei tunne, näiteks kuidas muuta elavhõbedat ebamürgiseks (kuna teati et sellega saab luua võimsad ravimid)
 • Arstiteadus – Ayurveedal on sügavam ja põhjalikum teabe haiguste loomuse ja parandamise kohta kui nüüdisaegsel meditsiinil, ja on võimeline parandada mitmeid haigusi mida peetakse ravimatuks tavameditsiini poolt.
 • Psühholoogial oli olulisel määral edasijõudnum teadmine kui meil on täna kuidas eemaldada stressid ja traumamälud ning areneda inimesena kuni kõrgete eneseteostumistasemetele. Transtsendentaalne Meditatsioon põhineb sellel teavel.
 • Sotsioloogial oli edasijõudnud teadmine kuidas efektiivselt luua rahu, kooskõla ja tasakaalu ühiskonnas.
 • Riigikaitse kohta oli edasijõudnud teadmine kuidas ennetada negatiivsete mõjude sissetungi riiki, kaasarvatud sõjalist vallutamist (hiljuti on teadus alganud jõudma arusaamale et see on tõesti võimalik, ja kuidas see võib töötada).

Rohkem sellest

 

Rubriigid: A: Kõik postitused, Isiklik areng, Veda | Sildid: , , , , , , , ,

Maailma klassi tipptegijatel on rohkem korrastatud ajud

Uus uuring heidab valgust maailmaklassi tegijate “tippkogemustele”

harungcoverNorra teadlane on avaldanud uue uurimuse maailmaklassi tegijate tippkogemustest ärijuhtimises, spordis, klassikalises muusikas ja mitmesugustel elualadel, mis näitab, et oma parimate soorituste ajal kogevad nad spontaanselt “kõrgemaid teadvuseseisundeid.”

Norras asuva Oslo ja Akerhusi Ülikooli Rakendusteaduste Kolledźi (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences) teadlase Dr. Harald Harungi töö, avaldatud ajakirjas Journal of Human Values , on eelretsenseeritud teadustöö tippkogemuste kohta, hõlmates maailmaklassi tegijate nelja kvantitatiivset uuringut.

Harung leidis, et maailmaklassi tegijatel olid ainukordsete omadustega ajulained (kõrge ajulainete koherentsus, st. kooskõla mis peegeldab rohkem korrastatud ja kooskõlastatut ajutööd), mis erinesid kontrollgrupi ajulainetest.

Ta leidis ka seosed harungpeakphotokõrgsuutlikkuse ja “kõrgete teadvuseseisundite” subjektiivsete kogemuste vahel, sealhulgas sisemine rahu ja õnn aktiivses tegevuses olles, maksimaalne ärksus, toimingute kergus ja lihtsus ning täiuslikkuse tunne.

Dr. Harung leidis ka, et tipptasandi tegijatel olid oluliselt paremad tulemused kui kontrollgrupil eetilise arengu testis. Kõrgem eetika areng tähendab Dr. Harungi järgi avardunud teadlikkust, mille puhul ollakse suutelised rahuldama teiste huvisid ja mitte ainult omaenese vajadusi; lisaks leidis Harung, et on tähelepanuväärne, et mitmelaadiliste soorituse kõrgemad tasandid on seotud kõrge eetika tasemega.

harungpeakakershus

Akershusi Ülikool

Dr. Harung ütles, et tipptegijad kogesid “kõrgemaid teadvuseseisundeid”, sest olid inimaju füsioloogiale loomulikul viisil vastuvõtlikud:

“Igaüks tahab olla täiuslik, aga tänapäevane arusaam kõrgsooritusest on killustatud. Oma töös kasutasime me kvantitatiivseid ja neurofüsioloogilisi uurimismeetodeid teemade puhul, kus psühholoogia on senini domineerinud”.

Uurijad on kaua uurinud, kas meditatsioonitehnikad võivad aidata aju aktiivselt arendada. Dr. Fred Travis, Center for Brain, Consciousness, and Cognition at Maharishi University of Management direktor ja uuringu kaasautor leidis, et Transtsendentaalse Meditatsiooni praktiseerijatel on, samuti kui tippsoorijatel, suurem EEG koherentsus [kooskõla ja sellega korrastatus] ja kõrgem alfa1 lainete esinemissagedus, mis soodustab ajutegevuse tõhusamaks muutumist.

 harungpeakfredtravisDr. Travise järgi võib kõrgkogemusi, nagu seda kirjeldavad tippatleedid, saavutada aja jooksul korrapärase TM-i praktikaga.

“TM tehnikaga saame me lasta ajul süsteemselt sügavasti rahuneda. Sedamööda kuidas aju harjub üha rohkem ja rohkem transtsendeerumisega – minnes teiselepoole mõtlemise aktiivset tasandit, meele rahunenud seisundisse – on meil rohkem transtsendentsuse kogemusi ärkvelolekus. Tavapäraselt peetakse seda kõrgemate teadvuseseisundite aluseks. Seetõttu me eeldame, et kui meil on atleete, kes kasutavad TM-i, on nad “tsoonis” palju sagedamini kui enne TM tehnikaga alustamist”.

 

Kommentaar

On huvitav, et edukate, kõrgsooritavate inimeste ajutöövis ja kogemused on samasugused kui need mis tekkvad TM-i praktika tagajärjel. Võib sellega ennustada, nagu Travis ütles, et TM-i tehnika arendab paremat sooritamisvõimet. See ühtib TM-i harrastajate kogemustega. Vaadake näiteks lingid allpool.

Allikas: New study sheds light on “peak experiences” in world-class performers (TM blog)

Vaadake ka (inglis keeles):

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Rubriigid: A: Kõik postitused, Isiklik areng, Teaduslikud uuringud, Välismaalt | Sildid: , , , , , , , , , ,

Huvitav ajutöö muutus meditatsiooni puhul

Kuna oleme täiendanud seda positust olulisel määral,publitseerime seda uuel aadressil, klikkige siin

 

//

Rubriigid: A: Kõik postitused, Ajutöö areng, Isiklik areng, Teaduslikud uuringud, Välismaalt | Sildid: , , , , , ,

USA südameeksperid soovitavad TM-i vererõhu alandamiseks

AHA logoAmeerika Südame Asossiatsioon avaldas äsja teadusliku teadaande alternatiivsete meetodite kohta vererõhu alandamiseks, mis sisaldab kriitilist hinnangut meditatsioonitehnikate, sealhulgas transtsendentaalse meditatsiooni (TM) tehnika uuringute kohta. Teadaandes öeldi TM tehnika ja teiste meditatsioonitehnikate kohta järgmist:

“TM-i võib kliinilises praktikas kasutada kõrge vererõhu alandamiseks… tunnistati kõik teised meditatsioonitehnikad (sealhulgas MBSR (tähelepanuhoidmisel põhinev stressialandamine – Mindfulness-Based Stress Reduction) kuuluvaks III-sse klassi, s.t. toimet mitteomavateks, soovituslikult tõendustasandile C kuuluvateks.

Seega, teisi meditatsioonitehnikaid ei soovitata praegu vererõhu alandamiseks kliinilises praktikas.”

Kommentaarid

Dr Robert Schneider, on TM-i mõju kõrgvererõhutõvele juhtiv uurija kommenteeris:

„..põhiline on see, et nende teadaanne luges kõrge vererõhu alandamisel toimivaks ainult transtsendentaalse meditatsiooni ega lugenud teisi meditatsiooni- ja lõdvestustehnikaid ei toimivateks ega soovituslikeks.  Lisaks ütles teadaanne, et pikaajaline TM kasutamine vähendab kliiniliste südamehaiguste juhtumeid. Seda ei täheldatud ühegi teise toimimisviisi puhul.  

Lõpuks on märkimisväärne, et transtsendentaalse meditatsiooni 50-aastase õpetamise ja uurimise jooksul on esmakordne, et seda on tunnistanud ja soovitanud rahvuslik meditsiiniorganisatsioon, mis annab kutsealaseid juhiseid arstidele, tervishoiu rahastajatele ja poliitikutele.“

Dr Jaan Suurküla: Oleme kaua maininud, et arvamus, et kõik meditatsiooni tehnikad,  jooga ja sarnased, annavad samad tulemused ei põhine teaduslikutel asjaoludel. Varem oleme esitanud Dr Jonathan Sheari & Fred Travisi uuringut mis näitas et on olemas olulised erinevused, eriti ajuvõngetes (vaadake „Aju uuring kinnitab ..“). On rõõmustav, et auktoriteetne teaduslik assosiatsioon kinnitab seda kliiniliste uuringute lähtekohast.

TM-i efekt kõrge vererõhu puhul on pideva stressi alandamise tagjärg. Meetodid mis ei alanda vererõhku, ei alanda stressi tasemet efektiivselt.  

Nimetatud teadanne kinnitab sellega, et TM on ainus meditatsiooni tehnika mille kohta on olemas teaduslikud tõendid, et on võimeline alandada stressi. 

Sport, jooga, lõõgastumine ja mitmed meditatsiooni tehnikad saavad ajutiselt, mõne või mõnede tundide jooksul alandada stressi tasemet ja sellega vererõhku. Aga stressi/vereõhu pidevaks alandamiseks on vaja eemaldada need faktorid mis põhjustavad nõrka stressi taluvust, vaadake “Stressitaluvuse areng“. 

Eriti märkamisväärne on TM-i stressi-alandav toime teisiti ravaimata raske kroonilise stressi häire, nimelt post-traumaatilise stressi sündroomi puhul, vaadake “Uus uuringuaruanne..

Rubriigid: A: Kõik postitused, Teaduslikud uuringud, Tervis, Välismaalt | Sildid: , , , , , , , ,

Posttraumaatilise stressi häire paranes Transtsendentaalse Meditatsiooni abil

Uus uuringuaruanne teatab, et toimub kiire paranemine kuni sümptomivabale tasemele peale 30 päeva TM-i harrastamist ja see püsis uuringu lõppuni 135 päeva hiljem

Mõõdeti posttraumaatilse stress sümptomid 42 Kongo sõja põgenikute juures. Jagati võrdsete gruppidesse soo, psthafricanvanuse, ja sümptomite raskuse suhtes. Pool alustas TM-i ja teine moosustas kontrolligruppi. Kasutati “Post-Traumatic Stress Disorder Checklist (PCL)” uuringu alustamisel, 30-ndal ning 135-ndal päeval peale TM-i õpimist.

Kontrolli grupis leidus sümptomide kasvu tendents teise ja kolmanda mõõtmise puhul.

Teistpidi vähenesid TM-i grupi juures PCL punktid kõrgelt algtasemest, mis osutas rasked PostTraumatiliseStressiHäire (PSTH) sümptomid. kuni sümptomivaba tasemeni peale 30 päeva TM-i praktikat ja püsisid madalal tasemel peal 135 päeva.

“Meie nägime ette paranemist, aga mina ei ootanud nii suurt muutust”, ütles pea-autor kolonel Brian Rees, M.D. MPH. “Asaolu et saavutatud paranemine püsis peale 4 kuud viis järeldusele et TM võib olla väga väärt kasutada kes tahes juures kes põeb post-traumatilist stressi”

posttraumaticrefugees Reese

Diagramm ülal näitab PTSH sümptomid kolme mõõtmise puhul. Tavaliselt peetakse 11 punkti vähenmist kliiniliselt oluliseks – toob kaasa nähtavat paranemist. TM-i pratkika tõi aga kaasa kolmekordselt suuremat paranemist peale 30 päeva ja see püsis peale 135 päeva.

“Olin üllatanud näha kui kiiresti TM mõjutas PSTH sümptomid nende põgenikude juures, kellel polnud kodu, töö, ja väga vähe toetust ümbruskonnast” ütles kaas-autor Fred Travis Ph.D. Direktor, “Center for Brain, Consciousness, and Cognition at Maharishi University of Management.” “Need tulemused vihjavad et TM võib olla efektiivne antidoot kasvava PSTH sageduse vastu maailmas.”

PSTH toob kaasa et inimene on hüper-ärgas, magab halvasit, umbusklik teiste vastu, tal on mälu häired, raske teha otsusi ja viia neid läbi. Nii välised kui sisemised olukorrad raskendavad paranemist. Seega on PSTH sümptomid tõrkunud paranemist tavalise teraapia puhul.

TM on ilmselt võimeline ümber pöörata kahjut mida traumaatilised kogemused toovad kaasa.

Need tulemused replikeerivad samasugused tulemused  Vietnami sõja ja Iraaki/Afghanistaani sõja veteraanide juures.

Vietnami veteraanid juures leiti, peale 3 kuu TM-i praktikat, vähem ängistust, depressiooni, alkoholi kasutamist, PSTH sümptoome ja stressi tundelikust 18 veteraanide juures keda suvaliselt panti kontrolli ja eksperimendi gruppi. Kontrolli grupp sai psühoteraapiad, ja sellel polnud mõõdetavad efektid.

Iraagi ja Afghanistaanid veteraanide juures leiti samuti peale 3 kuu TM-i praktiat vähem hängistust, depressiooni, ja PSTH sümptoome.

Need uuringutulemused kinnitavad TM-i praktiga efektiivsust PSTH sümptomide vähenemiseks.

Vaadake südant liigutavat videot kuidas TM ühe nädala jooksul lõi silmapaistvat paranemist Kongo sõja põgeniku juures kes oli pidevas pinge, ängistuse ja depressiooni seisundis. TM-i kursus on puht tehnika õpetamine, ei toimu mingi teraapia ja või õpetuse esitamine – efekt on ainult praktika tulemus. Video siin.

Uuringut rahastas David Lynch Foundation.

Dr Jaan Suurküla kommentaar

Need tulemused on põhjus mispärast USA kaitseministeerium on otsustanud rahastada suurt uurimis projekti selle kohta, võimaliku otsuse aluseks et rahastada TM-i kasutamist kõikide PSTH häiret põdunud sõjaveteraanide juures (vaadake “Pentagon rahastab..“).

PTSH kiire parandav toime kinnitavab uuringud mitmest teistest lähtekohtadest mis näitavad, et TM-il on sügav harmoniseeriv ja ajutöö normaliseeriv efekt.

Samuti nagu PTSH mõjuvad, vähemate traumade mälud. See on põhjus mispärast paljudel inimestel vahest on samasugused, kuid vähem intensiivsed, stressi sümptomid, kaasarvatud unehäired, ängistused, depressioni tendentsid, ärritavus, halb meeleolu, ning peavalud, seedehäired, gastriidid jne.

On isegi levinud arvamus et sellised probleemid on “normaalsed”, aga see on õige ainult kui normaalne=tavaline. Tegelikult näitab see väärarvamus kui levinud on stressi mälud inimeste juures.  Ülalnimetatud sümptoomid selgesti ei ole “normaalsed” selles tähenduses et ei ole ühtivad hea tervisega.

Se tähendab, et TM on väga kasulik inimeste tervise parandamiseks selleks et jõuda tegelikult “normaalsele” tasemele milles inimesel on kõikumatu harmoonia, sügav vaimne tasakaal ja pidev heaolutunne mis põhineb täiuslikul tervisel. Arvan, et tavainimisel võib viimane kosta nagu liialdav reklaam, aga see seisund on tuntud psüholoogias, ja nimetatakse “eneseteoustus”. TM-i tegelik otstarbe on selle seisundi arendamine ja on rõõmustav, et teaduslikud uuringud on kinnitanud et TM on võimeline eemaldade selle arengu tõkked -traumamälud- ning sellega võimaldada kasvavat eneseteoustust.

__________________________________

Rohkem infot David Lynchi Foundationi Aafrika PTSH abi projekti kohta leiate siin: http://www.davidlynchfoundation.org/africa.

Rohkem infot TM-i kohta leiate siin:

Rubriigid: A: Kõik postitused, Tervis, Välismaalt | Sildid: , , , , , , , , , , ,