TM-i omapära

Aju uuring kinnitab olulised erinevused meditatsiooni tehnikate vahel

Kokkuvõttes näitab uuring, et ajuvõnked on olulisel määral teistusugused erinevate meditatsiooni tehnikate puhul. Sellepärast on nende tulemused erinevad (vaadake lõppjäreldus).

Allpool kirjeldatut uuringut tegi maailmajuhtiv meditatsiooni ekspert, Jonathan Shear (vaadake allmärkus) koostöös aju-uurijaga Fred Travisiga Maharishi ülikoolist, Fairfieldis, Iowas. Avastasid, et tavalisi meditatsiooni tehnikaid saab jagada kolme peamistesse kategooriatesse. Igal kategoorial on oma ajuvõngete ja ajutööviisi tunnusmärgid, mis on seotud erineva ajukoore aktiivsusega. Seda illlustreevivad kolm diagrammi allpool.

Esimene meditatsioonitehnikate kategooria

Focused attention (fokuseeritud tähelepanuga) seotud meditatsioonid, mis on tavalised nii budismis kui teistes idamaa vaimsetes traditsioonides, kaasaarvatud Indias, ja mõned on ka levinud Eestisse. Shear ja Travis nimetavad nende seas budismi “Loving-kindness-compassion”, Qigong, Zen-kolmanda ventrikuli (ajuvatsakese) tehnika, budhismi teemanti tee ja teised.

Diagram näitab, et seda laadi tehnikad on seotud kõrge ajuvõngete sagedusega (20-50 Hz = lainet sekundis). Seda on aju-uuring seostanud ajutegevusega, mis toimub suure pingutuse või keskenduse puhul. See ajutegevus on seotud tavalise ärkvelolekuga.

Teine meditatsioonitehnikate kategooria

“Open Monitoring” (avatud seiramine) mille jooksul mediteerija passiivselt vaatleb kõike meele ja keha tegevust. Shear ja Travis nimetavad nende seas Mindfulness, Vipassana, ZaZen, Sahaj Samadhi ja keskendusele suunatud (concentrative) Qigong.

Ajuvõnked “Open montioring” tehnika puhul on aeglased, nn. “theta” lainetused (4-8 võnked sekundis). Theta on seotud ajukoorest allapoole suunatud info käsitlemisega ja tähelepanelikkusega. Theta on seotud tavalise ärkveloekuga.

Kolmas meditatsioonitehnikate kategooria

“Automatic transcending” (automaatne transtsendeerimine). Selles kategoorias on ainult TM ja nimetakse ka ühte Qigongi harrastajat, kes ilmselt oli muutnud praktikat automaatseks (vaadake all märkus). Selle tehnika puhul mediteerija ei suuna meele tegevust. Tehnika toob automaatselt kaasa spontaanset nn. puhta, või transtsendentaalse teadvuse kogemust.

Selle tehnika puhul domineerivad alfa1 laientused (8-10 Hz). See on seotud sisse poole suunatud tähelpanusega ja erksusega. Võrreldes teiste kategooriatega on selle meditatsiooni puhul ajukoore ajutöötegevuse juhtimine kõige madalam, mis sobib TM-tehnika loomusega, kuna TM-i puhul mediteerija ei suuna ega mõjuta seda, mis toimub.

See on oluline erinevus. Ajutöö teiste ülal nimetatud tehnikate puhul on seotud teadlikult juhitud või mõjutatud tegevusega tavalises ärkveloleku teaduseseisundis.

Automaatne transtsendeerimine viib aga neljanda loomulikule teadvuseseisundi kogemusele mida nimetatakse puhas, või transtsendentaalne teadvus (ka nimetatud muuseas Samadhi, Nirvana, Sartori, idamaa traditsioonides, vaadake ka allmärkus “Samadhi”).

See neljas teadvuse seisund (teised kolm on ärkvelolek, unenägemine ja sügav uni), on põhiliselt teistsugune, nii ajuvõngete, füsioloogiliste tunnusmärkide kui kogemuste suhtes. Ka  kui on loomulik, olles teadvuse kõige rahulikum seisund, kogeb inimene seda spontaanselt väga harva meele rahutu ja väljaspoole suunatud loomuse tõttu. Sellepärast on vaja tehnikat mis võimaldab selle sügava, võimsalt arendava rahuseisundi kogemust.

See automaante töövis tekkib koheselt kui alustatakse meditatsiooni, vaadake “Video näitab kuidas ajutöö muutub korrastatuks TM-i puhul“.

 

Lõppjäreldus

Pole õigustatud arvata, et erinevad meditatsioonid on põhiliselt sama asi. Teistpidi, on praktika vahel suured erinevused, mida ajutöö uuring kinnitab, ja sellepärast on tulemused väga erinevad. Pole sellepärast õigustatud oletada, et tulemused, mida on avastatud TM-i kohta, kehtivad teiste tehnikate kohta.

Ülal kirjaldatud uuringu tulemus kinnitab Sheari 2006 juba enne ajuuringut esitatud arvamuse:

“Üldlevinud valearusaama kohaselt, mida on üldsusele suunatud raamatutes ja artiklites, isegi käsiraamatutes ja teaduslikes töödes tihti leida, peetakse kõiki meditatsioone enamvähem ühesugusteks. Aga see on lihtsalt vale, kuna peamised meditatsioonid erinevad üksteisest tihti oluliselt….Meditatsioonide uurimine näitab selgesti, et erinevad protseduurid tekitavad spetsiifiliste muutujate osas erinevaid efekte. Sellised erinevused ei ole protseduuride erinevustega arvestades ootamatud.

Tsitaat raamatust: Experts Introduce the Major Traditions, Jonathan Shear, PhD, Mai 2006, Paragon House.

Seoutud teemal:

Soovitame ka lugeda uut artiklit “Mispärast tehnika peab olema automaatne ” mis seletab asja täiendavalt.

Jaan Suurküla

Allikas

“Focused attention, open monitoring and automatic self-transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese traditions”, Consciousness and Cognition. Volume 19, Issue 4, December 2010, Pages 1110-1118. http://drfredtravis.com/downloads/Travis_preprint.pdf

Allmärkused

Jonathan Shear

Teda peetakse maailma juhtivaks eksperdiks meditatsioonide võrdlemise alal. Töötab Virginia Commonwealth University filosoofia osakonnas. Shear on asutanud ajakirja “The Journal of Consciousness Studies“, mida peetakse juhtivate seas selles valdkonnas. Ta on selle ajakirja peatoimetaja.

Peale põhjalikku mitmeaastast uurimist, kus intervjueeris kõikide tuntud tehnikate esindajaid, tuli tema järeldusele et meditatsioonide vahel on nii suured erinevused, et pole õigustatud arvata, et nendel on samad efektid, ning kirjutas raamatu selle kohta. Talle paistis et meditatsioonid saab üldiselt jagada kolme kategooriatesse ja lisas oma uurimusele ajutöö analüüsi selleks, et veel paremini seda uurida.

Qigong ja automaatne trantsendeerumine

Viidatakse artiklis ühele isikule, kes oli praktiseeriunud Qigongi 40 aastat ja ajuvõnked olid temal kategooria kolm laadi (alfa1). Arutasin seda Fred Travisega, ja tema teatas, et polnud olemas rohkem andmeid selle juhtumise kohta, kui et leiti alfa1-ajuvõngete sagedus.

Kuna Qigongi tehnikad kuuluvad kategooriasse üks ja kaks nii praktika kui mitmete ajuvõngete registreerimiste alusel, paistab see tulemus olla anomaalne.

Travis nõustus mu arvamusega, et kuna aju uuring on hästi kinnitanud et aju ei saa töötada alfa1 lainetustega kui inimene fokuseerib või seirab (kategooria 1 või 2), siis pole võimalik, et see Qigongi harrastaja praktiseeris Qigongi kat. 1 või 2 juhtnõõride järele, vaid oli muutnud oma tehnikat nii, et toimus automaatne transtsendeerumine. Kuna Qigong ei luba sellist teadlikult fokutseerimata praktikat, on selge, et tema enam ei praktiseeerinud Qigongi vaid oma enda tehnikat.

Travis arvas, et võibolla kauaaegne harrastamine muutis prakteerimist nii automaatseks, et tehnika muutus kategooriast esimesest või teisest kategooriaks kolm.

Võibolla on Qigongi eesmärk tegelikult, et pikaajalise kat. 1 või kat.2 laadi praktika läbi luua kalduvust transtsendeeruda automaatselt. See on aga spekulatsioon, kuna mul pole veel olnud võimalust asja uurida. Võrreldes sellise kaudsse lähenemisviisiga on TM lihtsam ja otsesem, kuna toob kaasa reeglipärase automaatse transtsendeerumise algusest peale.

Samadhi

Veeda kirjanduses nimetatakse kaks Samadhi liiki: “Savikalpa samadhi” ja “Nirvikalpa Samadhi”. Esimene on väga rahulik ärkveloleku seisund transtsendentaalse teadvuse piiri juures aga milles mediteerija ikka veel kogeb vahet subjekti ja objekti vahel. See tähendab, väga rahulik tavaline ärkveloleku seisund.

Teine, “Nirvikalpa Samadhi” on transtsendentaalne, või puhas teadvus kus on täielik ühtsus. Aju-uuring on leidnud, et erinevus nende vahel on väga suur. Savikalpa ajuvõnked kuuluvad tavalise ärkveloleku sekka. Nivikalpa omad kuuluvad neljanda, või transtsendentaalse teadvuse sekka.

Shankara, kes oli suuremate autoriteetide seas Veeda ajaloos, rõhutas et nirvikalpa samadhi on lõpmatu ülim (infinitely superior) abinõu valgustuse saavutamiseks võrreldes savikalpa samadhiga (Shankara raamatuses Vivekachudamani).

Nirvikalpa samadhi kogemine nõuab automaatset transtsendeerumist, kuna kõige väiksem pingutus, keskendus, või aju/keha töö suunamine, takistab selle tekkimist ja viib sellest välja, juhul kui oled selles seisundis. See on loogiline, kuna Nirvikalpa samadhi on teadvuse kõige rahulikum seisund, mida loomulikult ei saa saavutada “mitterahuliku” tegevuse läbi, kusjuures ka kõige peenem suunatud meeletegevus toob kaasa, et ajutöö muutub vähem rahulikuks.

Valgustus

Kõikide suurte vaimsete traditsioonide eesmärk on valgustatus.

Aju-uuring on leidnud, et inimestel, kellel on valgustatuse tunnusmärgid, nii kuidas vaimsed traditsioonid seda ühtivalt kirjeldavad, on kõikidel alfa1 dominants ning suur ajuvõngete kooskõla (koherentsus) nii meditatsiooni praktika jooksul kui tavalises ärkvelolekuses. See koherentsus kasvab nii et hõlmab tervet aju ja kõik ajuvõngete sagedused, vaadake näiteks “Uued avastasud TM-i ajutöö arendava toime kohta“.

Ajufüsioloogiliselt on valgustatus teiste sõnadega ajutöö optimaalse tööviisi arengu tulemus.

Aju uuring on leidnud et selline kõrgel määral kooskõlastatud ajutöö saab ainult toimida siis kui inimene ei keskendu, ei pinguta, või ei suuna meele või keha tegevust (hingamist jne). See on TM-i keksne põhimõtte. Vaadake “Mispärast tehnika peab olema lihtne“.

Sellega kinnitavad ajuurijad et tehnikad mis ei toimu täitsa automaatselt ja pingutusevabalt, ei saa viia reeglipärasele samadhi kogemusele.

Transtsendentaalne Meditatsioon on geniaalselt lihtne ja sellepärast efektiivne meetod selle ajutööviisi kogenemiseks ja arenguks. Toob automaatselt kaasa kõrgel määral kooskõlastatud ajutöö juba algaja juures. Selle reeglipärane kordamise abil õpib aju töötama kasvaval määral sellel viisil ka väljaspool meditatsiooni, mis on seotud kasvava valgustusega.

Jaan Suurküla

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s